Præsentation
FLYGTIGHED - GENTAGELSE - ERINDRING

Fotografi (2010 -);
Digitale og analoge foto-serier i sort/hvid og farver. Ofte med et ”out –of focus” udtryk i både konkret og overført betydning. Foto-serierne tager afsæt i et tilstræbt defokuseret udtryk, der opstår som et resultat af lang lukkertid og mangel på skarphed i fokusering. De fleste fotos er taget med forskellige digitale DSLR-kameraer. I fotoserierne taget med pinhole (Olympus OM 10 med pinhole; 0,4 mm – og diverse selvbyggede pinhole-kameraer) er der arbejdet med sort/hvid, farve og diasfilm. Jeg er optaget af de tilfældige og ”ukontrolérbare” udtryk, der opstår som en kombination af filmens farve, kameraets eksponering samt landskabets lys og motiv. Stille landskaber og diffuse anonyme rum (og i enkelte tilfælde – personer) er motiver, som ofte går igen i foto-serierne. Serierne er en mere eller mindre bevidst ”kredsen om” fotografiets betydning som et arkiv over - eller billede på - en stemning eller erindring, der knytter sig til steder, ting eller personer med en særlig betydning. Betydninger som på forskellig vis relaterer sig til steder og begivenheder jeg husker (eller tror jeg husker).

artillery (1999-2004);
Kunstner – og projektgruppe dannet i samarbejde med billedkunstnerne Trine Rytter Andersen og Grete Aagaard. Aktiv i perioden 1999-2004 med både lokale, nationale og internationale kontekst-relaterede projekter og ”sociale handlinger” i det offentlige rum. Handlinger som på forskellig vis har både et æstetisk, socialt og politisk omdrejningspunkt.

Foto, video, objekter, installation, tegning (1994-2000);
I perioden på Det Jyske Kunstakademi – og umiddelbart herefter var jeg optaget af at arbejde med materialer, som relaterer sig til forskellige former for natur-fænomener –og dagligdags brug. Især er ”materialer” som vand-dråber, potteplanter og træer blevet skulpturelt og fotografisk bearbejdet på forskellig vis. Afsættet har været en optagethed af grænseområdet mellem natur og kultur; både i konkret og overført betydning. Flygtighed og forgængelighed i såvel materialer som udtryk har været det primære fokus.
Copyright © Tina Lynge