Fotografi

TIME WARPS OF OROE
Digital print, variabel størrelse, 2015
-
Fotoserie fra øen Orø i det østlige Danmark. En del af udkantsdanmark, hvor de sidste tilbageblevne turist/fritidstilbud kæmper en hård kamp for at overleve; Minigolf i et nedlagt drivhus.En tidslomme fra en svunden tid - hvor fraværet af  liv og aktivitet synes at dominere stedet.
COLOR FIELDS OF BJERRING
Digital foto, print, variabel størrelse
-
2014
Digitale fotos taget i området omkring Gudenaa-dalen. Forenklingen af landskabet i farver og flader har været fokuspunktet.
Digital foto, print, variabel størrelse
-
2013
-
2014
Tog "RA 5447", tur-retur; vinduesspejlinger af landskabet fotograferet langs togstrækningen igennem Gudenådalen fra samme plads i toget i løbet af et år i perioden 2013 / 2014.
Print, variabel størrelse
-
1998
Drop Curtain
Dias-fotos af "iscenesatte" vanddråber på vinduer i rum, som definerer min "daglige" udsigt og overgangen mellem indendørs- og udendørs rum.
Dias, print, variabel størrelse
-
2014
Pinholefotografi, print - variabel størrelse, 2013
-
Analoge pinholefotografier: Træer  som på forskellig vis repræsenterer fixpunkter langs ruter og veje i barndommens og ungdommens daglige bevægelsesmønstre til og fra et sted til et andet.
Dias, print ,variabel størrelse
-
2013
Foto-serie taget med pinhole-kamera. Landskabet omkring Moesgaard og Fulden ved Aarhus som et af mange ”erindrings-billeder". Den forvrængede lyserøde farve i foto-serien er et resultat af de ”tilfældige” kombinationer, der opstår mellem lange eksponeringer, diasfilmens farve samt lyset det pågældende tidspunkt.
Digital foto - Variabel størrelse
-
2011
-
2014
”Out-of-focus” – serie taget på forskellige skøjtebaner inde og ude i København og Århus. Forsøg på at fastfryse kroppen i bevægelse i et anonymt diffust rum. Bevægelse som modvægt til isens rolige flade.
Copyright © Tina Lynge